A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Lélekkel az Egészségért Alapítvány (továbbiakban: „Alapítvány” vagy „Szolgáltató” vagy „Adományozott”) és a weblapon meghirdetett szolgáltatásokat igénybe venni kívánó, illetve azokat megrendelő Igénybe vevő, vagy Adományozó (továbbiakban: „Igénybe vevő” vagy „Adományozó”) szolgáltatás megrendelésével, valamint az adományozással összefüggő jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

Az Igénybe vevő vagy Adományozó weboldalon keresztüli megrendelésével vagy adományozással a jelen szerződésben írt feltételekkel szerződéses jogviszony jön létre az Igénybe vevő vagy Adományozó és az Alapítvány között, mely elektronikus formában kerül megkötésre, és a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése alapján írásba foglaltnak tekintendő.
A weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Ászf folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalakról: https://nyugizona.hu/, https://sulinyugi.hu/

1.  AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI:
Neve: Lélekkel az Egészségért Alapítvány
Székhely (és a panaszkezelés helye): 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33. D. 6./1/a.
Nyilvántartási szám: 01-01-0011195
Adószám: 18141982-1-43
Nyilvántartást végző bíróság: Fővárosi Törvényszék
Képviselők: dr. Bikfalvi Réka elnök; Pozsár Ildikó elnök

Elérhetőségei: 
Email: info@nyugizona.hu
(az Igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím)
Telefonszám: 20/2-490-391

Tárhely Szolgáltató neve, székhelye, elérhetősége:
https://netkorzo.hu/ (weboldala)
cégnév: Netkorzo Online Kft.
székhely: 2081 Piliscsaba, Béla király útja 87.
levelezési cím: 2081 Piliscsaba, Béla király útja 87.
cégjegyzékszám: 13-09-139270
adószám: 22774963-2-13
közösségi adószám: HU22774963

A weboldalt a Szolgáltató, Adományozott üzemelteti, amely a szerződéskötés során saját nevében jár el.

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1. A jelen ÁSZF visszavonásig érvényes. Az Alapítvány jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseit, melyek hatályba lépését megelőzően közzétesz. 
2.2. Igénybe vevő, Adományozó a weboldal látogatásával, azon történő megrendelésével vagy regisztrációjával, illetve adomány küldésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, magára kötelezőnek ismeri el.

3. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁBAN
3.1. Az Alapítvány közhasznú jogállású szervezet, amely az egészségpszichológia eszközével törekszik javítani a társadalom tagjai, de különösen a munkavállalók, illetve gyermekek pszichés egészségén, nyugalmán a munkahely, illetve iskola fórumán keresztül, ugyanakkor az Alapítvány egyéni konzultáció keretében is ellát fenti tartalmú egészségjavító feladatokat – különösen a kiégés megelőzése, prevenciója jegyében, valamint a stresszkezelés eszközeivel.  
3.2. A honlapon közzétett szolgáltatások online, a weboldalon keresztül rendelhetők meg. 
3.3. A feltüntetett árak forintban értendők, alanyi adó mentesek (áfa mentes).
3.4. A honlapon az Alapítvány részletesen feltünteti, ismerteti az egyes szolgáltatások nevét, jellegét, menetét és célját, ajánlással él a tekintetben, hogy milyen tünetekkel, illetve élethelyzeti jellemzőkkel rendelkező személyek vagy munkahelyek számára javasolja az egyes konkrét pszichés egészségjavító, illetve -megőrző szolgáltatásokat.
3.5. Amennyiben Alapítvány minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, akkor Alapítvány nem köteles a szolgáltatást hibás áron vállalni, illetve teljesíteni, hanem ilyen esetben felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatásnyújtást, amelynek ismeretében az Igénybe vevő elállhat az igénybe vételi szándékától.

4. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL KÍNÁLT KONKRÉT SZOLGÁLTATÁSOK

4.1. Az Alapítvány az alábbi szolgáltatási körökben az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az Igénybe vevők részére: 

1. 1. Cégeknek: egyéni árajánlat alapján
   1.1.1. Stresszfelmérés 
             Alap 
             Komplex 
   1.1.2 Célzott rövidebb programok 
           1.1.2.1.Kulcsembereknek 
                   a.    Kulcsember gondozás - Harmónia konzultáció 
                   b.    Kulcsember fejlesztés- Esszencia konzultáció  
                   c.    Burnout tréningek  
                   d.    Együttműködés támogatás, konfliktuskezelés  
           1.1.2.2. Szervezeti egységeknek, teljes cégnek: 
                   a.     Online közösségi tudásfejlesztés 
                   b.    Online távkonzultációs ügyelet, vezetői helpline
                   c.      Vészhelyzeti beavatkozás
   1.1.3. Lélek-boxutca komplex céges csomagok: 
                  a.    Alap 
                  b.    Közép  
                  c.    Prémium 
   1.1.4. céges CSR programok 
                  a.    Nyugi programok szülőknek 
                             •    Gyerek foglalkozások 
                             •    Szülői stresszkezelés   
                  b.    Érzékenyítő program a kiégésmegelőzésről 
                  c.    Co-tréner képzés 
   1.1.5. Utalványok 
                 a.    Harmónia kártya 
 
1.2. Magánszemélyeknek: 
   1.2.1. Egyéni konzultációk 
   1.2.2. Esszencia fejlesztő konzultációk 
   1.2.3. Bérletek 
   1.2.4. Nyugi kupon 
   1.2.5. Angol nyelvű konzultációk  
 
1.3. Szülőknek-gyerekeknek: 
          a. szülő- gyerek és kamaszkonzultáció 
          b. mentális felkészítés vizsgahelyzetre – fejlesztő konzultációk 
          c. Nyugit az osztálynak - új Sulinyugi honlapon  
 
Sulinyugi honlapon megjelenő szolgáltatások: 
1.    Gyerekfoglalkozások 
   1.1. osztály- vagy csoportfoglalkozás 
   1.2. gyerek, kamasz konzultáció - Nyugizóna honlapon  
2.    Tanár-igazgató 
   2.1.Egyéni szintű programok 
          2.1.1.tanári tréningek 
          2.1.2.előadások  
   2.2.Szervezeti szintű programok 
         2.2.1. igazgatói coachingok 
         2.2.2. vezetői tréningek 
         2.2.3. stresszfelmérés 
         2.2.4. szervezeti stressz akciócsoportok 
   2.3.Fenntartó program 
         2.3.1. Sulinyugi gyerektréner képzés 
3.    Szülőknek  
   3.1.Előadások 
   3.2.Szülő tréningek 
 
Sulinyugi honlapon megjelenő adománygyűjtések: 
1.    Örökbefogadok egy osztályt 
2.    Adománygyűjtő kampányok 
3.    Céges támogatási lehetőségek 
   3.1.Nyugi csomag  
   3.2.Feketeöves nyugimester csomag -  
   3.3.Komplex csomag 
   3.4. Egyedi céges támogatási csomagok 
 
4.2. A 4.1.2. pontban, magánszemélyek számára nyújtandó szolgáltatások körében az árak:  

Konzultációk és bérletek (az árak percben vagy alkalmak szerint meghatározott egységekben megállapítva a következők) 
•    egyéni konzultáció 50 perc 20.000,- Ft
•    5 alkalmas egyéni bérlet 85.000,- Ft
•    12 alkalmas egyéni bérlet 195.000,- Ft   

A bérletek 1 évig érvényesek.

c.    Nyugi Voucher, Kupon – ajándékba 
•    Az Igénybe vevőknek lehetősége van 40.000,- Ft értékű ajándék kupont vásárolni, amelyet kiégés felmérés témában ajándékozhatnak tovább. 

d.     Nyugit az osztálynak – egy osztálynak biztosítható programok 
•    1 Sulinyugi foglalkozás - 40.000,- Ft 
•    3 Sulinyugi foglalkozás – 110.000,- Ft 

A többi szolgáltatásunknál ajánlatkérés utáni árakkal dolgozunk. Iskoláknak szóló további támogatási csomagjaink részleteiért vegye fel velünk a kapcsolatot. 

5. DIGITÁLIS ADATTARTALOM
5.1. Az Alapítvány weboldala valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtatható, amelyben html-alapú weboldal megjeleníthető. A weboldala működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. 
5.2. Hiba esetén kéri az Igénybe vevőket, illetve az Adományozókat, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni az Alapítványt.

6. REGISZTRÁCIÓ
 6.1. Amennyiben visszatérő Igénybe vevőnk, a szolgáltatás megrendelésének gyorsítása érdekében javasoljuk weboldalunkra történő regisztrációt, mely során email cím, jelszó, név, telefonszám, megadása kötelező. Egy email címhez csak egy regisztráció végezhető el. Az Igénybe vevőnek a regisztráció során lehetősége van feliratkozni az Alapítvány hírlevelére a „Feliratkozom a hírlevélre” mező kiválasztásával, illetve a „nem vagyok robot” mező bepipálásával.
6.2. Regisztráció érdekében átadott adatait a szerződés teljesítése céljából regisztrációja törléséig, illetve a folyamatban lévő, megrendelt szolgáltatása teljesítéséig, annak teljesítése érdekében, az Eker törvény 13/A § alapján kezeljük, más személyeknek át nem adjuk.
6.3. Igénybe vevő a szolgáltatás megrendelése, adomány küldése, illetve regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. Alapítvány kizárja felelősségét, amennyiben Igénybe vevő más nevében, más személy adataival rendeli meg szolgáltatásait (ide nem értve természetesen az ajándék kuponként funkcionáló Voucherek megrendelésének esetét). Amennyiben Igénybe vevő más személy számára rendelte meg a honlapon közzétett szolgáltatást, és annak igénybe vételéhez ez a harmadik személy hozzájárul, illetve a szolgáltatást ellenkezés nélkül igénybe veszi, úgy e személyt kell a továbbiakban Igénybe vevőnek tekinteni, és a szolgáltatás ellenértékéért úgy köteles helyt állni, mintha maga rendelte volna meg a szolgáltatást.
6.4. Az Alapítványt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Igénybe vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Alapítványnak felróható okból hozzáférhetővé válik.

7. RENDELÉS MENETE
7.1. Az egyes szolgáltatások megrendelésére a konkrét szolgáltatás leírásának felületén, a lap aljára legörgetve és a „Kérd ajánlatunkat itt!” szövegre kattintva van lehetőség, amely a honlap főoldalán is elérhető „Írj nekünk!” feliratú felületre irányít át. A felületen legörgethető listából választható ki a szolgáltatás megrendelése kapcsán küldhető üzenet témája. Témaként a legörgethető listából az alábbiak választhatók ki: felnőtt konzultációk; harmónia kártya; konfliktusok, krízisek kezelése; nyugi csomag pandémiás helyzetre; stresszfelmérés; sulinyugi programok. Ezt követően, a listából történő témakiválasztás után az Igénybe vevőnek a nevét, majd e-mail címét kell megadnia. Ezek megadása után van lehetőség az üzenet szövegdobozban történő megírására. A fentiek kiválasztását, illetve megadását követően az Igénybe vevőnek el kell fogadnia a honlap adatkezelési nyilatkozatát az „Tudomásul veszem az Adatkezelési Tájékoztatót és hozzájárulok a webáruház regisztráció adatkezelési célban megfogalmazottak mentén a személyes adataim kezeléséhez.” szöveg mellett található checkbox bepipálásával, majd a lentebb elhelyezkedő „nem vagyok robot” lehetőség kiválasztásával. Az Igénybe vevőnek az üzenet elküldésére az „elküldés” gombra kattintással van lehetősége. 
7.2. Regisztrációval rendelkező Igénybe vevőinknek javasoljuk minden esetben a rögzített adatai ellenőrzését.  
7.3. Válaszható Fizetési módok:
Igénybe vevő a megrendelésének ellenértékét a következő módokon tudja kiegyenlíteni:
 
-    ONLINE Bankkártyás fizetés a megrendelés leadását követően közvetlenül. Ezen fizetési mód választása esetén weboldalunk a rendelése leadását követően átirányítja az OTP Simple fizetési oldalára. 
-     Előre utalással:
Előre utalás esetén az esedékes díj összeget a következő számlaszámra szükséges az Igénybe vevőnek átutalnia 
Kedvezményezett neve: Lélekkel az Egészségért Alapítvány
Számlát vezető bank: ERSTE Bank Zrt.
Bankszámla száma: 11600006-00000000-44298384
IBAN: HU21116000060000000044298384
SWIFT/BIC kód: GIBAHUHB 

7.4. Vásárlási feltételek elfogadásával Igénybe vevő elfogadja a jelen Általános szerződési feltételeket, valamint az Adatkezelési szabályzatot. 

8. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
 8.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között történik. Szolgáltató megegyezés szerinti határidőn belül köteles a szolgáltatást megrendelő Igénybe vevővel közölni egy időpontot, amely időpontban a szolgáltatás teljesítését vállalja.

9. LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS
9.1. A felek között megkötött szerződés elektronikus úton, távollevők között kötött szerződésnek minősül, melyet a Ptk. 6:7. § valamint 6:70. § alapján írásba foglaltnak kell tekinteni, mivel a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítását a szerződők külön okiratba foglalt nyilatkozatai együttesen tartalmazzák, és a nyilatkozatokban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. 
9.2.  Az Alapítvány a kölcsönös nyilatkozatok alapján létrejött szerződést rögzíti, tárolja, mely iktatásra kerül, és a szerződés tartalma az Igénybe vevő részére az email címére megküldött szerződést keletkeztető visszaigazolás, vagy az Igénybe vevő által elfogadott új ajánlat alapján utóbb is hozzáférhető.
9.3. Az egyes szolgáltatások megrendelésével a Szolgáltató és az Igénybe vevő között megbízási jellegű jogviszony jön létre.
9.4. A Szolgáltató megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a Szolgáltató felróhatóan járt el. A megbízási díj legkésőbb a szerződés teljesítésekor esedékes. A megbízási díj megfizetésére az Igénybe vevő a 7.3. szerinti módok valamelyikén köteles. Amennyiben az Igénybe vevő a szolgáltatás ellenértékét képező megbízási díjat e határidő elteltéig nem teljesíti az Alapítvány részére, úgy az Alapítvány a szolgáltatás teljesítésére nem köteles, az Igénybe vevő a szolgáltatás teljesítését nem követelheti.
9.5. A szerződésre vonatkozóan egyebekben a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
9.6.  A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar. 

10. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE
10.1. A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat az egyes konkrét szolgáltatás jellegének megfelelő, illetve megegyezés szerinti helyen és időben, illetve a Szolgáltató és az Igénybe vevő által egyeztetett módon biztosítja, a megrendelést követően.
10.2. A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a szolgáltatásokat az azok teljesítésére megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező személyek útján teljesíti, akik rendelkeznek mindazon készségekkel, amelyek a szolgáltatások megfelelő teljesítéséhez szükségesek.
 
11.  ELÁLLÁS JOGA

11.1. Alapítvány rögzíti, hogy Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozik a szolgáltatás egészségügyi ellátásnak minősülő jellegére tekintettel, ebből adódóan a fogyasztókat az ezekben foglalt elállási jogosultságok nem illetik meg.
11. 2. Az Igénybe vevő az egyéni konzultációs formájú szolgáltatások teljesítésére kijelölt időpontot megelőzően legkésőbb 24 órával állhat el a szerződéstől. Az elállási nyilatkozat az Alapítvánnyal az alábbiak szerint történő közlésével válik hatályossá. 
11. 3. Amennyiben az Igénybe vevő az elállási szándékát nem jelzi legkésőbb fenti időpontig az Alapítvány számára, úgy a szolgáltatás fentiekben meghatározott ellenértéke 100%-t köteles megfizetni az Alapítvány részére.
11.4. Amennyiben Igénybe vevő élni szeretne elállási jogával, úgy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi elérhetőségekre:
- email útján bejelentheti az info@nyugizona.hu email címre küldött elektronikus levéllel vagy
- postai úton megküldi az elállási nyilatkozatát a Szolgáltató adatai között feltüntetett levelezési címre: Lélekkel az Egészségért Alapítvány, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33. D. 6./1/a.

12. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
12.1. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
12.2. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
 

13. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA:
13.1. A felek közötti megbízási jellegű jogviszony a szerződés teljesítéséig áll fenn.
 
14. ADOMÁNYOZÁS
14.1. Adomány: az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott civil szervezet alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat. Adomány a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített céljaira - ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás.
14.2. Adományozott: az a civil szervezet, amely az adományt alapcéljának, illetve közhasznú céljának megfelelően gyűjti.
14.3. A civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. A civil szervezet részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
14.4. A weboldalon lehetőség van az Alapítvány részére történő adomány nyújtására. Az adomány jellege szerint természetbeni vagy pénzbeli lehet.
14.5. Az adományozáshoz a főoldalon legörgetve „TE IS SEGÍTHETSZ a missziónkban!” fül alatt van lehetősége az Adományozónak.
14.6. Természetbeni adomány különösen bizonyos eszközök Alapítványhoz történő ingyenes juttatása, illetve önkéntesként az Alapítvány tevékenységében történő közreműködés. E támogatások nyújtása kapcsán fel kell venni a kapcsolatot az Alapítvánnyal az ezen felületeken meghatározott elérhetőségeik valamelyikén.
14.7. Pénzbeli adományokkal kampányok támogatására van lehetőség.
14.8. Pénzbeli adományozásra „Anyagilag támogatnál minket?” opció kiválasztását követően az „adományozás” mezőre kattintva van lehetőség. Ezt követően megnyílik egy „támogatás” elnevezésű oldal, amely két választási lehetőséget tesz lehetővé az adományozás módja kapcsán. Az adományozás módja eszerint lehet „Banki átutalás” vagy „Bankkártya”. Az adomány összegét a bal felső sarokban lehet megadni, amely a következők szerint történhet: lehetőség van 2.000,- Ft, 6.000,- Ft, 10.000,- Ft összeg kiválasztására, illetve tetszőleges összeg megadása is lehetséges. Az összeg kiválasztása után meg kell adni az Adományozó teljes nevét, e-mail címét, emellett megjegyzés írására is lehetőség van. Ezt követően szükséges az adatvédelmi nyilatkozat, illetve általános szerződési feltételek elfogadása, amelyet az „Elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot.” és „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket.” elnevezésű mezők kipipálásával fogadhat el az Adományozó.
14.9. Pénzben történő adományozásra lehetőség van közvetlen banki utalás útján is az Alapítvány Erste Banknál vezetett, 11600006-00000000-44298384 számú számlájára. Ilyen esetben fel kell tüntetni az utalás közleményében az adomány kifejezést, illetve az adománnyal támogatni kívánt kampány elnevezését.
14.10. Az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával. Zavarásnak minősül különösen az adományozásra való felhívással megkeresett személy kifejezett elutasítása ellenére történő ismételt megkeresése.
14.11. Az adományozott köteles tájékoztatni az adományozót az adománygyűjtés céljáról és az ismert adományozót az adomány felhasználását illetően.
14.12. Az adomány felhasználása és az erről szóló beszámolás során érvényesülnie kell a nyilvánosság és az átláthatóság feltételeinek. Ennek érdekében az adományozottnak az alábbi módon be kell számolnia az adományok felhasználásáról:
A civil szervezet az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül - így különösen honlapján, hírlevélben - ad tájékoztatást működéséről és az adományok felhasználásáról. E tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó beszámolón túl további ismertetést nyújt.
14.13. Nem minősül adománynak
a) a közérdekű önkéntes tevékenység keretében végzett munka,
b) a köznevelésről szóló törvény alapján végzett közösségi szolgálat,
c) az egészségügyről szóló törvény alapján adományozott szerv, szövet.
14.14. Adomány juttatása esetén nem minősül ellenszolgáltatásnak a juttatáskor az adományozott által adott dolog vagy szolgáltatás, melynek értéke nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (2a) bekezdésében meghatározott mértéket.
14.15. Az adományszervezés, adománygyűjtés interneten és telefonos adománygyűjtő számokon keresztül is megvalósítható.
14.16. A 14. 13. szerinti tevékenység során biztosítani szükséges, hogy az adományozott szervezet és az adományszervező azonosítható legyen. Az azonosítás során legalább az adományozott és az adományszervező nevét, székhelyét, valamint - amennyiben ezekkel rendelkezik - telefonos elérhetőségét és webcímét kell megjelölni.

15. PANASZKEZELÉS RENDJE
 15.1. Amennyiben az Igénybe vevőnek valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát szóban vagy írásban, a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
15.2. A panasz beérkezését követően az Alapítvány azt megvizsgálja, majd intézkedni törekszik annak legrövidebb időn belül történő orvoslása felől.

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 16.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Eker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
16.3. Alapítvány kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 16.4. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 16.5. A joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 
16.6. Alapítvány és Igénybe vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, felek közötti peres eljárásra kiköti a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

17. ADATVÉDELEM
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  https://nyugizona.hu/adatkezelesi-tajekoztato

18. EGYÉB
18.1. Alapítvány fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Weboldalt más domainnév alá helyezze át. 
18.2. Jelen Ászf, valamint a weboldal működésével kapcsolatos valamennyi dokumentáció, kép és szöveg szerzői jogvédelem alatt áll.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024.01.16.

Jelen ÁSZF letölthető: https://nyugizona.hu/aszf és a https://sulinyugi.hu/aszf weboldalakról.
 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elKertv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
 • 2005. évi CLXIV. tv. a kereskedelemről
 • 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról